×
Camwijs maakt gebruik van eigen cookies en die van derden om zo een betere service te kunnen verlenen en zorgt er daarnaast voor dat de advertenties beter bij jouw voorkeuren aansluiten. Als je gebruik maakt van onze website ga je akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer

Camwijs

Bedankt voor het spelen van Camwijs!
Camwijs is gemaakt met heel veel liefde
♥♥♥

Cosmic CMS

Met dank aan Raizer and Metus

Arcturus Morningstar

Met dank aan Krews team

En uiteraard alle camwijs spelers!

Log in Camwijs

Wachtwoord/naam kwijt?
FAQ
Vind hier alle antwoorden over jou vragen!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Welkom op de website van Camwijs Hotel. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website ("Algemene voorwaarden").

1 TOEGANG TOT DE WEBSITE
1.1 De website van het Camwijs Hotel is eigendom van het Camwijs Team, waarmee u ("gebruiker") toegang heeft tot de website van het Camwijs Hotel, te vinden op www.camwijs.eu, www.camwijs.nl of een extensie dezelfde website ( "website") altijd afhankelijk van naleving van deze Algemene Voorwaarden en Privacy beleid en de Code of Conduct. 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten waartoe u toegang kunt krijgen of kopen via de Website en kunnen worden aangevuld met "Specifieke Voorwaarden", afhankelijk van de producten en diensten aangeboden door het Camwijs Team of door derden op de Website. In geval van een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden in het conflicterende deel. 

1.3  Om de vele functies van de Website te gebruiken, moet u zich als geautoriseerde Gebruiker op de Website registreren, volledige en nauwkeurige registratie-informatie over uzelf verstrekken en ervoor zorgen dat uw registratie-informatie waar is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw registratie-informatie door een e-mail te sturen.

1.4 U moet 13 jaar of ouder zijn om de website te gebruiken. Door u te registreren op de Website, verklaart en garandeert u het Camwijs-team dat u 13 jaar of ouder bent.

1.5  U bent verantwoordelijk voor de beveiliging en het juiste gebruik van al uw Gebruikersnamen en wachtwoorden die verbinding maken met de Website, en u moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijk, veilig en niet openbaar worden gemaakt aan onbevoegden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord en account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als er enige reden is om aan te nemen dat uw wachtwoord door een onbevoegde persoon is gebruikt.

1.6 Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam vergeet of verliest, moet u contact met ons opnemen en beveiligingscontroles beantwoorden. Het Camwijs-team behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gebruikersnaam en het wachtwoord tot de website op te schorten, als het van mening is dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging. Camwijs Team behoudt zich het recht voor om van u te eisen dat u alle wachtwoorden die u in verband met de Website gebruikt, wijzigt.

1.7  U stemt ermee in de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere gebruiker niet te gebruiken om toegang te krijgen tot de website, met of zonder hun toestemming.

1.8  We hebben het exclusieve recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord die u kiest goed te keuren en af ​​te wijzen. We hebben alle rechten, eigendom en deelname aan uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1.9 Gebruik van de website omvat niet het aanbieden van computers, telecommunicatieapparatuur, internetdiensten of andere apparatuur of diensten. Om de website te gebruiken, moet u uw eigen internetverbinding en geschikte telecommunicatielinks bieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor telefoon- of andere kosten die u kunt maken om verbinding te maken of de website te gebruiken.

01:10 Alle materialen op de website (met uitzondering van gebruikersmaterialen), inclusief, zonder beperking, teksten, geluiden, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, foto's, ontwerp, applicaties, software en alle andere inhoud die op de website wordt getoond of bevat ("Inhoud") zijn het exclusieve eigendom van Team Camwijs of bedrijven die het materiaal in licentie geven aan Team Camwijs, tenzij anders vermeld. De handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en andere merken van Camwijs Team, inclusief, zonder beperking, het merk en logo van Camwijs en het Camwijs Hotel, zijn geregistreerde eigenschappen van het Camwijs Team en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande goedkeuring door schrijven. 

01:11 We tolereren of moedigen schendingen van ons intellectueel eigendom niet aan en behouden ons het recht voor om op te treden tegen iedereen die onze rechten schendt.

1.12  Zolang u in aanmerking komt om de website te gebruiken en aan deze algemene voorwaarden te voldoen, garanderen wij u een beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de inhoud via de website. U mag zich niet registreren als een geautoriseerde gebruiker, tenzij u een individu bent. De website is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u stemt ermee in de website te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden en toepasselijke wetgeving. Deze licentie kan op elk moment worden herroepen en zonder voorafgaande kennisgeving.

01:13 U zult de website niet kunnen wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken, links maken, downloaden, informatie extraheren, overdragen of anderszins gebruiken of verkennen van de website. Alle intellectuele eigendomsrechten van het Camwijs-team en die van personen die inhoud op de website aanbieden, zijn volledig voorbehouden.

1.14  U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de computersystemen of het databasebestand van het Camwijs Team.

1.15  We kunnen van tijd tot tijd hulpmiddelen voor leeftijdsverificatie implementeren die ons zullen helpen gebruikers onder de toegestane leeftijdscategorie te lokaliseren. U stemt ermee in deze hulpmiddelen niet te vermijden.

01:16 U stemt ermee in Camwijs Hotel alleen op de Website te gebruiken en niet via andere websites. U stemt er verder mee in geen andere middelen te creëren of te verstrekken waarmee anderen het Camwijs Hotel kunnen gebruiken. U mag de software van de website of de inhoud ervan of software die op de website wordt aangeboden niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, aanpassen of anderszins wijzigen.

2 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 De website bevat chatrooms waarmee u met andere gebruikers kunt chatten, evenals prikborden en startpagina's waarnaar u berichten en materiaal kunt verzenden voor publicatie. U stemt ermee in deze functies van de website alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten die geschikt en niet-aanstootgevend worden geacht. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie, onderzoek, resultaten, foto's, berichten of andere materialen die u op de website plaatst of anderszins verstrekt ("gebruikersmateriaal") en de gevolgen van het plaatsen van uw gebruikersmateriaal op de website. In het bijzonder, maar zonder beperking, stemt u ermee in dat u tijdens het gebruik van de functies van de Website niet:

2.1.1 Gebruik deze websitefuncties in verband met enquêtes, wedstrijden, piramideschema's, kettingbrieven of verspreid ongevraagde e-mail aan derden voor commercieel gebruik;

2.1.2  Beschamend, misbruik, lastigvallen, aanvallen, bedreigen, raciale, etnische of anderszins onaangename opmerkingen maken, of anderszins de veiligheid en / of wettelijke rechten (zoals privacy en publiciteitsrechten) van anderen schenden;

2.1.3 Materiaal, informatie publiceren, posten, uploaden, verspreiden of verspreiden die: (i) ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen, onfatsoenlijk of onderwerp, naam, materiaal of illegale informatie is (inclusief, zonder beperking, pornografie , beschrijving van gewelddaden en seksuele handelingen, en materiaal en informatie die haat tegen een persoon of groep kunnen bestendigen of die schade of overtredingen kunnen veroorzaken); (ii) een valse verklaring is over een persoon of zijn eigendom of bedrijf die is gemaakt uit kwaadwilligheid en die financiële schade aan die persoon kan veroorzaken; (iii) is bedrieglijk of illusoir; (iv) het is een schending van de vertrouwelijkheid of een inbreuk op het recht op privacy van de persoon; (v) kan een overtreding door het Camwijs-team veroorzaken of ons betrekken bij een overtreding van een wet, code of een instrument dat ons gedrag reguleert; of (l) op enigerlei wijze inbreuk maken op het recht van een persoon;

2.1.4  Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, inclusief handelsmerkrechten en auteursrechten (of privacy- of publiciteitsrechten), tenzij u de controle hebt over die rechten of alle de nodige toestemmingen;

2.1.5  Bestanden uploaden of verzenden die virussen, wormen, tijdbommen, beschadigde bestanden of andere beschadigde software bevatten of verspreiden die de website, de inhoud of de werking van de computer van een andere persoon of het eigendom van een andere persoon kunnen beschadigen persoon;

2.1.6  Adverteren, promoten of te koop aanbieden of producten of diensten kopen voor commerciële doeleinden;

2.1.7  Download elk bestand dat door een andere gebruiker is geplaatst vanaf een startpagina, chatruimte of berichtenbord waarvan u weet dat het niet kan worden gedistribueerd;

2.1.8  Vervals of verander toewijzingen van auteurs, eigendomsaanduidingen of labels van de bron of softwarebron, vervat in een bestand waarin de upload is gemaakt;

2.1.9  Beperk of belemmer het gebruik van een andere Gebruiker van de homepages, chatroom en berichtenborden;

2.1.10  Elke gedragscode of andere richtlijnen op de Website schenden;

2.1.11  Verzamelen of anderszins verkrijgen van persoonlijke informatie over andere personen, om ongevraagde e-mails te verzenden of om persoonlijke informatie over een andere persoon uit te wisselen of te posten;

2.1.12  Het overtreden of aanmoedigen van anderen om wetten, voorschriften of wettelijke rechten van een andere persoon te overtreden;

2.1.13  Creëer een valse identiteit (inclusief het verklaren van een valse leeftijd), of doe zich voor als een persoon of entiteit, om anderen te bedriegen of voor een ander doel;

2.1.14  Vervalsing van headers of anderszins manipuleren van identificatiemiddelen om de oorsprong van materiaal dat via de Website wordt verzonden te maskeren;

2.1.15  Gebruik, download of anderszins kopiëren, of geef elke persoon een map met Website Gebruikers;

2.1.16  Weigering om de instructies van een medewerker van Team Camwijs te volgen.

2.2 Camwijs Team is niet verplicht toezicht te houden op de informatie die door Gebruikers op de Website wordt geplaatst. We behouden ons echter het recht voor om materialen geplaatst op homepages, chatrooms en prikborden of andere interactieve berichtenservice te beoordelen en om materiaal zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Camwijs Team behoudt zich het recht voor om uw toegang tot homepages, chatrooms en prikborden en / of de website op elk moment tijdelijk of permanent te annuleren in geval van schending van deze Algemene voorwaarden. 

2.3  Het Camwijs-team behoudt zich het recht voor om alle informatie vrij te geven die het nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

2.4 Het Camwijs-team heeft geen controle over de inhoud van berichten, chatrooms of message boards, daarom is het vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot homepages, chatrooms en message boards en elke actie die voortvloeit uit uw deelname of een andere gebruiker. op homepages, chatrooms en prikborden

2.5  Uploads en downloads van materiaal van homepages, chatrooms en prikborden kunnen onderworpen zijn aan beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. 

2.6 U verleent het Camwijs-team een ​​eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve en overdraagbare licentie met het recht om uw Gebruikersmateriaal in sublicentie te geven, te bewerken, aan te passen, te verwijderen, te vertalen en te verzenden en om uw Gebruikersmaterialen te gebruiken, reproduceren, verzenden, ze wereldwijd publiceren of anderszins demonstreren in elke vorm of formaat van medium of technologie, of ze nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. U verleent ook andere Gebruikers een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw Gebruikersmateriaal via de Website, om uw Gebruikersmateriaal te reproduceren en weer te geven via de Website.

3 SOFTWARELICENTIE

3.1 Het Camwijs-team kan bepaalde software ("Software") beschikbaar stellen die u van de Website kunt downloaden om uw gebruik van de Website te verbeteren, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg het downloaden van software en materiaal. De Software bevat eigendoms- en vertrouwelijke informatie en wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom en mag alleen worden gebruikt onder voorbehoud van de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd ("Licentieovereenkomst") en waarmee ook de eigenaar van de Software wordt geïdentificeerd ('Eigenaar').

3.2 U mag de Software niet wijzigen, kopiëren, wijzigen, reproduceren, publiceren, openbaar maken, overdragen of afgeleide werken maken van de Software en U zult de Software niet (zonder beperking) overdragen naar een andere server of locatie voor reproductie, herdistributie, verkoop, lease of verhuur, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​onder de toepasselijke licentieovereenkomst.

3.3  Camwijs Team geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot de Software. U mag alleen vertrouwen op garanties die door de Eigenaar in de Licentieovereenkomst zijn verstrekt.

4 DIENSTEN ONDERWORPEN AAN KOSTEN

4.1 Het Camwijs-team biedt geavanceerde services ("Geavanceerde services") op de website waarvoor extra kosten gelden. Geavanceerde services omvatten, maar zijn niet beperkt tot, "virtueel meubilair" voor het inrichten van uw kamer, het downloaden van pictogrammen en beltonen voor mobiele telefoons. 

4.2  De betalingsmethode voor geavanceerde services wordt van tijd tot tijd door het Camwijs-team naar eigen goeddunken bepaald. Het Camwijs-team kan Camwijs-munten aanbieden aan Camwijs-gebruikers die kunnen worden gebruikt om geavanceerde services te kopen. Camwijs-munten worden voor elke aankoop afgetrokken van het account van de gebruiker.

4.3 Als de gebruiker fysieke producten van het Camwijs-team koopt (knoppen, t-shirts, stickers), heeft hij / zij het recht om deze met volledige terugbetaling (behalve verzendkosten) te retourneren, op voorwaarde dat de goederen binnen 7 (zeven) op de kosten van de gebruiker worden geretourneerd. dagen van levering en onder redelijke bewaar- en verkoopvoorwaarden. 

4.4  Voor zover de gebruiker via de website diensten van het Camwijs-team koopt, inclusief, maar niet beperkt tot, Camwijs-valuta's en virtuele meubels, kan de gebruiker het contract vanaf het moment dat de diensten beschikbaar worden gesteld alleen annuleren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zonder het recht om Camwijs-valuta, virtueel meubilair en gekochte services terug te betalen. 

4.5 Voor het verkrijgen van een geavanceerde service via creditcard of sms, moeten gebruikers jonger dan 18 jaar goedkeuring krijgen van een ouder of voogd en moeten ze aan alle geldigheids- en afdwingbaarheidseisen in Brazilië voldoen. Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten een ouder of voogd om goedkeuring en hulp vragen bij het kopen van geavanceerde services, als de gekozen betaalmethode Credit Card is of een sms-bericht verzendt. Het Camwijs-team kan de gebruiker vragen bepaalde informatie te verstrekken met het specifieke doel om de geldigheid van elke aankoop van de geavanceerde services te bevestigen.

5. UITSLUITINGEN

5.1 Alle inhoud op de website (inclusief gebruikersmateriaal) wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Het Camwijs-team is niet verantwoordelijk voor informatie die op homepages, chatrooms of berichtenborden wordt geplaatst. Het Camwijs-team kan niet garanderen dat de inhoud nauwkeurig, volledig of actueel is.

5.2  Het Camwijs-team garandeert niet dat de website of de inhoud beschikbaar zal zijn, ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en dat de server waarop ze worden gehost geen virussen bevat. U stemt ermee in dat het Camwijs-team niet verantwoordelijk is voor enige schade of schade aan uw computer, gegevens of telecommunicatiesystemen als gevolg van het gebruik van de website.

6 UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

6.1 Voor zover wettelijk toegestaan, is het Camwijs-team niet verantwoordelijk voor schade die u kunt lijden als gevolg van: (a) de inhoud op de website (inclusief gebruikersmateriaal) of websites van derden die aan de website zijn gekoppeld, inclusief eventuele fouten, omissies of onjuistheden in genoemde Inhoud; (b) producten of diensten van derden die u op de website kunt kopen; (c) Inhoud die op de Website is geplaatst (inclusief Gebruikersmateriaal) onder uw gebruikersnaam en wachtwoord; (d) het verwijderen of het niet opslaan of verzenden van inhoud op de Website (inclusief uw Gebruikersmateriaal); (e) persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van uw gebruik van de Website; (f) ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie opgeslagen in uw database; (g) storingen of virussen die een derde naar uw personal computer kan verzenden als gevolg van uw gebruik van de Website; (h) eventuele onderbrekingen van de website; of (i) enige activiteit van iedereen die de Website zonder toestemming gebruikt.

6.2  U stemt ermee in dat alle uitsluitingen en beperkingen in artikel 6.1 uitgebreid zijn en van toepassing zijn op alle schade, verliezen, claims, kosten, uitgaven en oorzaken van welke aard dan ook. 

7 VRIJWARING

U stemt ermee in het Camwijs-team, licentiegevers, rechtverkrijgenden en commerciële licentienemers (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") schadeloos te stellen en te behouden voor alle schade, schade, kosten en uitgaven, inclusief volledige schadeloosstelling voor alle gerechtskosten, met verdediging en overeenkomsten en eventuele boetes of straffen opgelegd door een regelgevende, reclame- of commerciële autoriteit of instantie in verband met of voortvloeiend uit: (a) een schending door u van deze Algemene voorwaarden, (b) vermeend gebruik of gebruik van de Website onder uw wachtwoord of een andere unieke identificatie, al dan niet door u geautoriseerd, (c) uw gebruik van de Website, en (d) uw schending van enige wet of recht van een schadeloosstellende Partij of een derde partij.De Gevrijwaarde Partijen behouden zich het recht voor om de verdediging van eventuele claims, eisen en acties die voortvloeien uit het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden op zich te nemen en te delegeren en u stemt ermee in mee te werken aan de vrijwaring van de Gevrijwaarde Partijen.

8 GARANTIE

U en / of uw wettelijke voogd garanderen dat: (a) u het recht, de macht en de benodigde machtiging hebt om deze Algemene voorwaarden aan te gaan en te voldoen aan uw verplichtingen die hierin zijn uiteengezet en dat u voldoet aan de leeftijdsvereisten voor gebruik de website; (b) u bent de eigenaar van uw Gebruikersmateriaal of hebt het benodigde recht van de wettelijke eigenaar van uw Gebruikersmateriaal om deze op de Website te plaatsen; (c) uw gebruikersmaterialen voldoen aan clausule 2; (d) u ​​betaalt alle vergoedingen, royalty's en andere bedragen verschuldigd aan derden (inclusief factureringsmaatschappijen) voor uw Gebruikersmateriaal; en (e) u beschikt over het benodigde recht, de juiste autoriteit en macht (en wanneer toestemming is vereist) om een ​​aankoop te doen op de Website.

9 DERDEN

9.1 De website kan ook toegang tot producten en diensten van onafhankelijke derde partijen bevatten, hetzij rechtstreeks, hetzij via links naar websites beheerd door derde partijen, die het Camwijs-team niet onderschrijft of waarover het Camwijs-team geen controle heeft. Het Camwijs-team ZAL GEEN DEEL UITMAKEN OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE TRANSACTIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DE DERDE PARTIJ BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT OF VOOR INHOUD OF INFORMATIE DIE WORDT VERWEZEN IN VERBAND MET DE BESCHIKBARE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN .

9.2  Links naar andere websites kunnen cookies verzenden of persoonlijke informatie over u vragen. Aangezien wij geen controle hebben over deze websites, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke acties.

10 ALGEMENE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK EN OPSLAG

U erkent dat het Camwijs-team algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Website, inclusief, zonder beperking, openingstijden, het maximale aantal dagen van berichten of andere Inhoud, de maximale ruimte van elk bericht dat kan worden verzonden naar of ontvangen door een account op de Website, de maximale schijfruimte die namens u door de Camwijs Team-servers wordt gedistribueerd, en het maximale aantal tijd dat u toegang hebt tot de Website.

11 PRIVACY

Alle persoonlijke informatie die u over uzelf aan het Camwijs-team verstrekt, wordt alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door persoonlijke informatie in te dienen bij het Camwijs-team, stemt u in met de openbaarmaking van deze persoonlijke informatie voor de doeleinden waarvoor u de informatie hebt verstrekt, in overeenstemming met ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, dient u geen persoonlijke informatie in te dienen. Houd er rekening mee dat het privacybeleid niet van toepassing is op websites of andere inhoud of materiaal dat door derden wordt beheerd of verstrekt.

12 BEËINDIGING EN OPSCHORTING

12.1 U kunt uw toegang tot de website op elk gewenst moment om welke reden dan ook, zonder boete, beëindigen door een e-mail te sturen naar het Camwijs-team. Als u hebt betaald voor toegang tot services op de website (inclusief geavanceerde services) waarvoor een minimumperiode geldt in de specifieke servicevoorwaarden, hebt u tot het einde van die periode toegang tot de website, onder voorbehoud van ons recht om deze voorwaarden te beëindigen en Voorwaarden onder artikel 12.2. We zullen u echter geen kosten (of een deel daarvan) terugbetalen die we al in rekening hebben gebracht en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze services tot het einde van hun looptijd.

12.2 We kunnen deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen of uw account opschorten met of zonder kennisgeving aan u als: (a) u deze Algemene voorwaarden schendt; (b) u hebt gedurende 6 maanden geen toegang tot uw account; of (c) als de Website moet worden losgekoppeld of opgenomen in andere services. Onder deze omstandigheden heeft u geen recht op restitutie van kosten.
 
12.3  U stemt ermee in dat u maximaal 6 maanden de tijd hebt om contact met ons op te nemen met betrekking tot problemen in verband met het verbieden van uw Camwijs-account. Na deze periode worden geen verzoekschriften meer beantwoord.

13 GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

13.1  Bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, respectievelijk overeenkomstig artikel 12.1 of 12.2, kunnen we uw account verwijderen (inclusief uw registratiegegevens, resterende Camwijs Wings en andere Camwijs-producten die u mogelijk hebt). Daarom is uw registratienaam gratis, zodat een andere gebruiker deze kan gebruiken zonder het recht om deze a posteriori te claimen. 

14 WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE WEBSITE

14.1 We kunnen de website (of een deel ervan) op elk gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken wijzigen, opschorten of beëindigen.

14.2  In het geval dat wij begrijpen dat een wijziging van de Website u ten goede zal komen of een neutrale invloed op u zal hebben, kunnen wij de wijziging aanbrengen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

14.3  In het geval dat wij begrijpen dat een wijziging van de website onder clausule 14.1 een nadelige invloed op u zal hebben, zullen wij u een passende kennisgeving per e-mail sturen en kunt u uw recht onder clausule 12.1 uitoefenen om deze algemene voorwaarden te beëindigen.

15 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1 Het Camwijs-team kan deze Algemene voorwaarden, inclusief het verhogen van de prijs van geavanceerde services, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken wijzigen. Uw gebruik van de website na genoemde wijziging vormt uw instemming gebonden te zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden.

15.2  In het geval dat we begrijpen dat een wijziging van deze Algemene voorwaarden, in overeenstemming met clausule 15.1, u ten goede zal komen of een neutrale impact op u zal hebben, kunnen we de wijziging aanbrengen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

15.3 In het geval dat we begrijpen dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden, in overeenstemming met artikel 15.1, een wezenlijk nadelig effect op u zal hebben, sturen we u een passende kennisgeving per e-mail en kunt u uw recht uitoefenen onder Artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden beëindigen.

15.4  We raden u aan om regelmatig de meest recente versie van deze Algemene voorwaarden te lezen. 

16 CONCURRENTIES, COMPETITIES EN TEKENINGEN
 
Van tijd tot tijd organiseren we wedstrijden, wedstrijden, games, sweepstakes en promoties op de website. Deze zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden, bepalingen en regels die beschikbaar worden gesteld op het moment van wedstrijden. Door deel te nemen aan genoemde competities, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan genoemde aanvullende voorwaarden, bepalingen en regels.

17 COPYRIGHTBELEID
 
We behouden ons het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Website te annuleren als we worden geïnformeerd dat de activiteiten van deze Gebruiker inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en om het account van de Gebruiker te annuleren als we meer dan eens op de hoogte worden gebracht. Als u van mening bent dat uw werk (of het werk van een derde partij die u heeft gemachtigd om te handelen) is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, dient u een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht bij ons in door een bericht te sturen per e-mail die de volgende informatie moet bevatten, in de volgorde uiteengezet in (i) tot (x) hieronder: (i) verklaring dat u materiaal op de Website hebt geïdentificeerd dat uw auteursrecht schendt (of het werk van een derde partij die u hebt geautoriseerd u om namens u te handelen); (ii) een beschrijving van het werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, inclusief het soort werk en alle andere relevante details (zoals titel en publicatiedatum); (iii) het land of de landen waarop uw auteursrecht van toepassing is; (iv) een beschrijving van de manier waarop inbreuk is gemaakt op auteursrechtelijk beschermd materiaal; (v) een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u de inbreuk veroorzaakt zich op de Website bevindt (inclusief de URL en / of het scherm); (vi) uw adres, telefoonnummer en e-mail zodat we contact met u kunnen opnemen; (vii) de contactgegevens die u aan ons zou willen verstrekken aan de vermeende inbreukmakende Gebruiker, zodat hij rechtstreeks contact met u kan opnemen om het probleem op te lossen; (viii) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft, dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht (of door een derde partij die wettelijk het recht heeft om dit namens de eigenaar van het auteursrecht te doen) en anderszins niet wettelijk is toegestaan; (ix) een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in de kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen en (x) een fysieke of elektronische handtekening (die gescande kopie) van de eigenaar van het auteursrecht.

Stuur alle e-mail met alle bijlagen, nadat u alle hierboven vermelde informatie heeft opgenomen. 

18 ALGEMEEN

18.1  Het nalaten van het Camwijs-team om enig recht of enige bepaling in deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of te eisen, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of deze bepaling. Als een bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank de intentie van de partijen moet valideren zoals weergegeven in de bepaling, terwijl de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden van kracht blijven.

18.2  U kunt uw rechten in deze Algemene voorwaarden toewijzen als wij hiermee instemmen.

18.3 U stemt ermee in dat we op elk moment de rechten, voordelen en verplichtingen in deze Algemene voorwaarden kunnen overdragen aan een derde partij en dat de derde onze verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden op zich kan nemen. We zullen u niet op de hoogte stellen als dit gebeurt.

18.4  De titels in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

18.5  Deze Algemene Voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en het Camwijs-team.